Hunden är något som idag har en viktig roll gentemot människan och samhället. Den är allt från en trygghetskälla och mycket en hjälpande vän till individer med särskilda behov, som till exempel blindhundar. Hunden har också mycket viktiga roller i samhället, som kan vara allt från räddning till narkotikahundar. Det är mycket som visar hur beroende människan egentligen är av hunden och man kan undra om samhället hade sett ut på samma sätt om det inte hade varit för hunden. Därför handlar denna sidan om diverse fakta om hunden och dess relation till människan. Man läser bland annat om vilka hälsofördelar hunden tillför till människan och varför de har en så nära relation till människan.

Det nämns också om de olika studierna som har gjorts på vilka hälsofördelar som hunden bidrar till människan. Förutom det läser man om hundens anatomi, sjukdomar och hundträning. Hundträningen är något som är viktigt för att hunden ska kunna samspela i människans värld. Därför läser man vilka metoder som används för att träna hunden och vilka metoder som är mest effektiva.

Något annat som man läser om är hunden historia och dess relation till människan genom åren. Texterna förklarar också varför det just är hunden som människan valde att tämja och göra till en nära vän.

Man läser också om den afrikanska vildhunden, som är en avlägsen släkting till tamhunden. Syftet med det är att förklara att hunden har en stor släkt med många avlägsna arter.

Det allmänna syftet med denna sida är att dela information om hunden och varför den är så viktig för människan idag.