Sjukdomar

När det gäller sjukdomar hos hundar kan det finnas många orsaker till det. Det kan vara allt från en ärftlig sjukdom, olämplig uppfödning, hormonrubbningar eller infektioner av bakterier eller virus. En del av sjukdomarna som drabbar hunden beror på att de så länge har haft en relation till det civiliserade samhället och människan. Hade hundarna inte varit människoförädlade skulle de antagligen ha ett bättre försvar mot till exempel infektioner.

Eftersom hundens hälsa blir alltmer sårbar utvecklas hundvården snabbt och nya behandlingsmetoder utprovas. Det innebär också att fler sjukdomar kan diagnosticeras och sedan behandlas genom att förebyggas kirurgiskt eller medicinskt. Nedärvningsmönstret för vissa sjukdomar har genom avelsprogram kunnat minska sjukdomsförekomsten inom vissa raser. Blödarsjukan är ett exempel som schäfer har. Andra raser som svensk lapphund har muskelförtvining, ögondefekter och höftledsdysplasi som flera andra raser har. Anledningen till det är felaktig uppfödning hos de stora och snabbväxande raserna. När inre sekretoriska organ får fel blir det hormonrubbningar och en följd av det är diabetes.

När det gäller infektioner överförs de via direkt- eller indirektkontakt med smittade djur, människor eller föremål. Infektionerna kan också uppkomma via infekterade foder, vatten eller insekter som sandmyggor eller fästningar. De bakteriella infektionerna som hunden brukar få är salmonella, sårinfektioner, hudinfektioner, borrelios, ehrlichios, leptospiros och stelkramp. Som tur är kan infektionerna oftast behandlas med antibiotika. Behandlingen av infektioner blir svårare när det kommer till virusinfektioner, då de kan ge allvarliga sjukdomar och är väldigt smittsamma. Två av de allvarliga virusinfektionerna är valpsjuka och kennelhosta. Valpsjukan är oftast en dödlig sjukdom som leder till en smittsam leverinflammation. I Sverige brukar hundar vaccineras mot flera av de allvarliga virusinfektionerna.

En väldigt fruktad sjukdom som bärs av hunden är rabies. Denna sjukdom är så fruktad att i många länder brukar hundar dödas, oftast utan vetskap om hunden är smittad eller inte. Rabies är också känd som hundgalenskap och smittar via bett eller sår.

Som hundägare är det viktigt att du alltid står upp för din hunds välbefinnande och ser till att hunden får den vård och omsorg den behöver. De flesta försäkrar därför sina hundar så att de har råd att gå till veterinären ifall det skulle behövas. En veterinärräkning kan uppgå till flera tiotusentals kronor beroende på vad veterinären måste utföra för behandling, utan en försäkring måste man betala hela summan ur egen ficka. Ibland händer det också att försäkringen inte täcker den behandling din hund behöver, då får du också betala veterinärräkningen själv.

Har man inte pengarna är privatlån ett alternativ, de flesta banker erbjuder privatlån men man måste ha en viss inkomst och en stabil ekonomi för att få låna.  Blir du nekad lån finns alternativet att söka ekonomiskt bidrag till veterinärräkningen från hundfonder som upprättats ideellt, till exempel från Bosses Hundhjälp.

För att slippa hamna i en sits där du måste ta ett dyrt blancolån är det alltså en god idé att försäkra ditt husdjur. Men om du av olika skäl måste ta ett lån så bör du först jämföra räntor mellan bankerna eftersom räntorna kan variera stort, här kan du få hjälp att göra detta samt läsa om privatlån.