Hälsofördelar för människan

Hunden, som har skapat en stark relation med människan, ses numera inte bara som ett djur utan som en del av människans vardag. De fungerar som en källa för trygghet, kärlek och sällskap för många människor. Man skulle kunna säga att hunden har blivit “likvärdig” med människan och under de senaste åren när gentekniken har utvecklats har det blivit populärt att klona sin hund. En del känner alltså en sån närhet med hunden att de känner att ingenting kan ersätta dess plats.

Det är inte något konstigt att människan behöver närhet och kärlek, något som hunden tillför till människan. Det har därför gjorts många vetenskapliga undersökningar för att ta reda på om hunden verkligen tillför en hälsofördel för människan eller om det bara är en placeboeffekt eller liknande. De vetenskapliga bevisen på att hunden ökar människans fysiska och psykiska hälsa har varit olika. Studierna som påstår att hunden ökar denna hälsa har varit kritiserade för att vara dåligt kontrollerade. Trots det har många av de tidiga forskningarna kommit fram till att folk med sällskapsdjur som katt eller hund oftast gör mindre besök till läkaren.

Det finns också forskningar som har visat att hundägare löper mindre risk att få hjärt- och kärlsjukdomar och att hunden tillför mycket bra till speciellt de äldre, eftersom det håller dem aktiva. Det är därför inte konstigt att resultat har visat att folk med hundar är mer fysiskt aktiva än folk utan djur. Långa som korta promenader är bra för vårt välmående, vi får motion och en stunds avbrott från det vi håller på med och kan skingra tankarna. Resultaten visar också att husdjur överhuvudtaget har en positiv effekt på människans beteende och hälsa.

Hälsofördelar tillförs generellt sett till alla som kommer i kontakt med hunden. Det betyder alltså att man inte behöver vara en hundägare för att ta del av hälsofördelarna, exempelvis under närvaron av en hund. Det har visat att det minskar ångest och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

En hund är som en familjemedlem och när vi planerar våra liv och vår framtid har vi också hunden i åtanke. Ta till exempel ett bilköp, har man hund så väljer man en modell där hunden får plats på samma sätt som man väljer en större bil om man har barn. Men det är mycket man ska tänka på när man köper bil, det kan du läsa om här, inte bara ska hunden få plats, man bör också fundera över om man ska montera in hundgaller eller hundburar och hur man på bästa sätt transporterar hunden säkert under färden. Som hundägare vill man alltid det bästa för sin hund och värnar om deras välmående och hälsa, därför är tillgång till bil också så viktigt så att man snabbt kan åka till veterinären om det skulle uppstå en akutsituation.

Precis som hundar ger oss så mycket så vill vi människor också oftast det bästa för våra hundar. Att de ska få plats och trivas i bilen är en sån sak och du kan läsa mer om hur du ska transportera hund i bilen här.