Vad är hundträning?

dog-459674_1280Hundträning är tillämpning av beteendeanalys som använder händelser inom miljön i antecedentia och konsekvenserna för att kunna modifiera beteendet av hunden i syfte att kunna medverka i specifika aktiviteter eller delta i särskilda uppgifter. Det kan också vara för att hunden effektivt ska kunna delta i det samtida livet. Tänk dock på att ha dig och din hund försäkrad ifall någon av er skulle råka skadas under träningen. Med en försäkring kan du för egen del få ersättning för invaliditet, vårdkostnader med mera beroende på vad du har för försäkring. För din hund kan en försäkring ge ersättning för en del av veterinärkostnaderna. Mer om försäkringar kan du läsa här.

Träning av hundar är inget nytt, utan det gjordes under romarriket, men träningen att hunden ska bli mer husdjursvänligt började under 50-talet.

Träningen av hundar går till genom att hunden samspelar med dess egna miljö. Detta kan vara genom klassisk betingning, där det formas ett samband mellan två stimulin. Dessa är obetingad stimuli, där beteendet modifieras genom tillvänjning eller sensibilisering och operant betingning, där det formas ett samband mellan konsekvens och antecedentia.

Det finns en mängd variationer av hundträning, varje med anhängare och kritiker. Några av de kända metoderna är Koehlers metod, klickerträning, dominansträning, negativ förstärkning och relationsbaserad träning. Koehlers metod skapades 1946 och är en metod som delger hundens och ägarens behov av lydnad. Enligt Koehlers metod är koppellydnad väldigt viktigt eftersom det oftast sker problem för ägaren när hunden inte vill ha koppel.

Den vanligaste delen av de framgångsrika träningarna är vetandet av hundens attribut och personlighetsdrag, samt lämplig tajming av belöningar, straff och kommunikation.

Det som hundträning går ut på är att lära hunden att besvara order eller anmärkningar. Det kan också handla om utförandet av ett onaturligt beteende, som till exempel hunddressyr eller att anpassa hundens naturliga beteenden som till sin miljö som kan vara att modifiera skällande och eliminera en del beteenden. Hundträning brukar definieras som meningsfull när det gäller förändring av hundens beteende.

Förutom att hundträning är viktig för att hunden ska kunna förändra sitt beteende kan det också vara socialisering med miljön genom enkel lydnadsträning eller träning för särskilda aktiviteter, som assistans till handikappade, underhållning eller räddning.

Att köpa en assistanshund är dyrt, mellan 30 000 kr och upp en bra bit över 100 000 kr kan en sådan hund kosta. Priset avgörs till stor del av hur mycket du själv är involverad i hundens träning.

Oavsett hundens inköpspris så betyder den ofta mycket för sin ägare och vi har också en skyldighet att ta hand om de djur vi skaffar oss. Därför vill jag återigen betona vikten av att ha en bra försäkring för din hund så att du kan ge din vän den bästa vården utan att ruineras om det skulle behövas. På denna webbsite finns massor av ekonomisk information och tips på hur du får en bra och trygg ekonomi så att du kan ge din hund allt den behöver.