Människans bästa vän

MINOLTA DIGITAL CAMERAHunden har genom åren skapat en nära relation till människan och är numera känd som “människans bästa vän”. Anledningen till det är på grund av att hunden egentligen är en människoförädling av vargen. Det var också det första djuret som människan förädlade. När djur förädlas innebär det att den anpassas till människans sociala hierarki. Det latinska namnet för hunden är Canis lupus familiaris eller Canis lupus domesticus.

De olika raserna av hunden har framavlats av människan. Det diskuteras om hunden egentligen är en underart av vargen och en del menar att om hunden är en underart av vargen borde det betyda att hundraserna som man känner till idag måste klassificeras som varianter och subvarianter. Vissa forskare hävdar också att hunden är en egen art med det latinska namnet Canis familiaris. Den svenska biologen Carl von Linné kom fram till detta år 1758. Dock har forskning på senare tid visat att det är fel, eftersom att hundens DNA har påvisat släktskap med vargen och därför klassificerades hunden som en underart av vargen år 1993.

När det gäller hundars släktskap mellan varandra gjordes en studie av genetiker vid University of Washington och förändrade synen på ålder och släktskap bland hundraser. Analyserna visar att hundrasen schäfer är närmare släkt med mastiff, boxer och andra vakthundar än fårhundarna som de vanligtvis indelas med. Analysen visar också att raserna som greyhound, irländsk varghund, borzoi och sanktbernhardshund har släktskap med fårhunden. De raserna som tidigare hörde till de äldsta arterna som gråhund, faraohund och ibizahund är förmodligen inte äldre än 150 till 200 år gamla.

Varför hunden förädlades beror på att det har funnits vargflockar som har uppehållit sig nära mänskliga boplatser. De levde under den tiden på matrester och blev med tiden tamare för varje generation. Forskarna har inte kommit till en slutsats om var hunden först förädlades, men de tror att det kan ha varit Kina, Europa eller omkring Mellanöstern.